DJ Nonstop Criminal Đánh Theo Cảm Hứng Organ Mixer Vol.4


Track List:

criminal -...(vocal yêu thế )
jay sean (độ quấn đang lên )
the rain(Tưng tưng )
the power of pleasure(căng quá )
trip to wonderland.(vocal phiêu + ảo)
signum...(Melody ảo thôi ròi )
i love my people.....( vocal yêu quá )
soul of dream....(xuống 1 tí +melody yêu quá)
toca"s miracle........(Nhẹ nhàng tình cảm )
let me think........(giật giật mê mê + giên giên )
waves...........(xuống 1 tí + vocal yêu đờii )
beat í coming.........(quấn luôn này + Lên tới não )
cooler than me ...(chếtt tại nhà ko rõ nguyên nhân )
release me...(đừng hỏi tại sao bé khóc )
never say never (không thể xuống được - gọi ai cứu đi )
River flow in you...( xuống rồi )