Liên Khúc Phạm Trưởng 2010

Liên Khúc Phạm Trưởng 2010Track list:
Đàn ông là thế
Em vô tình hay em cố ý
Chiếc áo cô đơn
Anh mới chính là người em yêu
Yêu không dám nói
Người dự bị
Sao em không yêu như lời em hứa
Cô đơn ly cà phê
Nhiều lúc như đôi khi