Nonstop - Chuyến Bay Lên Thiên Đuờng 2011 - DJ Kelpon Vol 64


Track list:

Sau Vol 59 Chuyến Bay Lên Thiên Đuờng 2011 ( Lets go ) , đc sự ủng hộ nhiệt tình của các Fan & Thành Viên Trong Wed, Cũng như các Wed #, nay mình quyết định Fang Ver 2 với 1 style mới & cũng để chơi Trung Thu 2K11 này !!

1....2.....3.....Lets go

Artist : DJ Kelpon™ Muzik MixTitle : DJ Kelpon Vol 64 [NST] Chuyến Bay Lên Thiên Đuờng 2011 ( Ver 2 ) Lets goDuration : 83 MinBitrate : FullSize : 192 MbTrack Number : 16Track List :

Intro :

01. Mở Màn Nhớ Vol 59

Nhập Cuộc Chơi nhé


02. Takin Back My Love 2011

03. I like to move it 2011


04. Welcome To The Club 2011


05. Criminal 2011


06. Beat Is Coming 2011

07. I Wanna Go 2011


08. Living on my own 2011 - Cuốn Thôi Rồi


09. Zake cona 2011 2011


10. If you I could 2011


11. No Limit On The Beach 2011

12. Mad World 2011 - ver này đc


13. First Time 2011


14. Fever's Coming 2011

Outro : 2 e Melody Nhé, Nhẹ Nhàng & Tinh Cảm

15. Refuse Guitar 2011

16. Flute 2011