Tan Xác Trong Màn Đêm - Đừng Hỏi Về Độ Xung


bitrate : 320 Kbps

Duration : 75 Min

Size : 171 Mb

Link Down : Click Chuột trái vào chữ download. sẽ hiện ra link down

Track of DJ Kelpon™ )


Intro

01. Bass drum - Mở màn em này nhé


Nhập Cuộc Lên Đê

02. 0pera 2011
03. I Like It
04. Go West

05. Ode To You
06. Destinasion
07. Hit My Heart
08. Relax
09. Talking to Shout
10. extasy
11. Sort Dick Man
12. In Your Life
13. Neverland
14. short dick man

Outtro :

15. Chỉ Anh Hiểu Em
16. Why
17. Quên