Thân tặng toàn tập thể AE 1 Vé Lên Cung Trăng Chơi Vs Chị Hằng


Title :Tết Trung Thu
Album:milkyway.x
Mix bởi:DJ Tommy Hoang

Style:Electro House - Trance - Pro House
Time:1h13m

Track List
quá trình lên đường: Êm ái - Xung - Vui - Lên - ẢO (gặp chị Hăng)
1.Intro Stop
(Bắt đầu làm vé lên chị hằng chơi nào)
2.Hold It Again Me
3.Dilemma
4.Hit my Hear
5.Ruoc Den Trung Thu
6.If Youre Not The one 2011
7.Italian Coffee Shop (Hung Teddy Remix).mp3
8.No limit On the beach ver2
9.LET YOU GO
10.Say goodbye
11.I Turn To You 2011
12.Kamera Fone 2011
13.Relax - Pmk Remix
14.Across Digital - Disarray
15.Send Me An Angle 2011
16.Tonigh im fucking you (ver2)
17.Ready 4 love
18.Miles Away
(Bye Bye chị hằng 1 tối trung thu đầy thú vị)
19.Tamia - Stranger in my house