Dạy nhảy nhạc Sàn - Tektonik

[m]http://www.youtube.com/watch?v=Ftgv4i5e2z0[/m]
Nhảy thì chia nhiều Trường Phái tektonik là chuyên Dùng Tay
Hiện nay nhạc sàn thì nhan nhản rùi nhưng để làm sao nhảy cho nó đẹp lại là một vấn đề nhé :D
kakaka vừa có nhạc hay vừa học nhảy nhạc sàn